• Voorwaarden cadeaubon

    Aan elke cadeaubon wordt door de computer automatisch een vervaldatum toegekend. De cadeaubon is in geen geval geldig na het verstrijken van de vervaldatum. De cadeaubon wordt dan geannuleerd. Elke cadeaubon is minimum 365 dagen geldig.  De cadeaubon kan verlengd worden (te tellen vanaf de vervaldatum) voor 6 maanden mits betaling van 15 euro of voor 12 maanden mits betaling van 25 euro. Promotionele cadeaubonnen kunnen een kortere vervaldatum toegewezen krijgen. Er is geen enkele mogelijkheid om een vervallen cadeaubon alsnog te gebruiken indien deze niet verlengd wordt tegen betaling. Een cadeaubon is in principe niet op naam en kan doorgegeven worden, tenzij anders vermeldt. Wij vragen je om de cadeaubon af te geven, meteen bij je aankomst. Indien je de cadeaubon bent vergeten, indien deze gescheurd, beschadigd of vervallen is, zal het normale tarief voor de geplande behandelingen worden aangerekend. Verloren of gestolen cadeaubonnen worden niet vergoed, wat de reden ook mag zijn. Indien je niet aanwezig bent op de dag van je afspraak, word je cadeaubon geannuleerd en kan je deze niet meer gebruiken. Dit is enkel zo wanneer je minder dan 48u op voorhand annuleert, of wanneer je vergeet te annuleren. Graag willen we je vragen om steeds bij reservatie te vermelden dat je over een cadeaubon beschikt. 

  • PrivĂ©-wellness huisregels

    - Het is verboden te roken zowel beneden in de natte ruimte als boven in de privé-wellness - Het dragen van swemkredij is toegelaten - Het douchen voor het gebruikt van de wellnessruimte is verplicht - Wij kunnen mensen weigeren voor gelijk welke reden dan ook - Wanneer er schade wordt veroorzaakt ben u verplicht deze te vergoeden - Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen, diefstal, verkeerd gebruik van de accomodatie en zal dus nooit in gebreke gesteld kunnen worden. - Bij laattijdig verlaten van de pivé-wellness zal per kwartier 20 euro aangerekend worden.

    Bij iedere boeking van de privé-wellness gaat de klant akkoord met deze huisregels